Parte hartzea guztira: 3.374 herritar eta 153 arigune.

 

Rolaren arabera:

2453 Ahobizi (%73)

858 Belarriprest (%25)

64 Irribizi (%2)

 

Generoaren arabera:

%63 emakumezkoak,

%36 gizonezkoak 

%1 genero ez-binarioa

 

Adin tartearen arabera:

%16, 25 urtetik beherakoak

%45, 25 eta 45 urte bitartekoak

%33, 45 eta 65 urte bitartekoak

%6, 65 urtetik gorakoak

Eskerrik asko guztioi!